Меню сайту
Головна » 2011 » Березень » 13 » Маршрут мандрівки-гри українчиків
Маршрут мандрівки-гри українчиків
19:02

Маршрут мандрівки-гри українчиків

 2-х класів «Моя мала батьківщина» до стан­ції «Наша історія жива»

Зупинка 1. «Підготовча» (14.09-14.10)

Вивчення правил культури поведінки учня, вироблення практичних навичок з таких питань:

·         що таке культура поведінки (16.09);

·         правила поведінки на уроці і на пере­рві (23.09);

·         мій рідний клас (30.09);

·         поведінка за столом у школі і вдома (7.10)

·         як проводити вихідні(14.10),гра-вікторина для виявлення рівня знань з ви­вчених правил.

Зупинка 2. «Рідний край» (16.10- 15.11)

·  Назва краю, де ти живеш (14.10).

·                  Природні багатства краю (21.10).

·                  Заняття населення (до 21.10).

·                  Народні промисли (до 21.10).

·                  Рослинний і тваринний світ краю (до 28.10).

·                  Зібрати малюнки про рідний край. Офор­мити плакати з малюнків (до 30.10).

·         Намалюйте у своїх альбомах улюблену квітку, яка росте на вашій землі. Про­вести конкурс на кращий малюнок (до 10. 11).

·                  Вивчити танок вашого краю (до 10.11).

·                  Разом з учителькою музики вивчити пісню про рідний край (до 15.11).

·                  Вивчити 2-3 дитячих народних гри (до 15.11).

Зібрані матеріали оформити в щоден­нику класного об’єднання (до 16.11).

Зупинка 3. «Казкова» (15.11—25.12)

·  Прочитати казки рідного краю (до 20.11).

·         Намалювати у своїх альбомах ілюстра­ції до улюблених казок (20.11).

·         Провести конкурс на кращу ілюстра­цію до улюбленої казки (25.11).

·                  Провести турнір-конкурс кращих каз­карів в класному об'єднанні, парале­лі (до 27.11).

·                  Складання і розповідь у класних об'єд­наннях авторських казок (до 30.11).

·                  Відвідати виставу лялькового театру або інсценувати одну з казок у класі (до30.11).

·                  Прослухати по радіо або проглянути по телебаченню казку з подальшим обго­воренням її змісту (до 5.12)

·         Казковий карнавал інсценівок за мо­тивами казок (17.12).

Матеріали оформити у щоденнику об'єд­нання (до 20.12)

Зупинка 4. «Весняна» (12.01-18.03)

·         Вивчити 2-3 весняних дитячих гри (до 15.01).

·                  Спортивна гра «Тато, мама і я — спор­тивна сім'я» (до 22.01).

·                  Поспостерігати за змінами в приро­ді, пов'язаними з приходом весни (до 5.02).

·                  Зробити в альбомах малюнки, на яких відмітити зміни в природі від зими до весни. Провести конкурс на кращий малюнок (до 15.02).

·                  Коли і де почали відмічати свято 8 Бе­резня (18.02)?

·         Вивчити вірш про маму. Провести кон­курс на кращого читця вірша про маму (до 20.02).

·                  Підготувати саморобні подарунки ма­мам, бабусям, сестричкам (до 3.03).

·                  Вивчити разом з учителькою музики пісню про маму (4.03).     ч

·                  Прочитати вірші про дитинство Т. Г. Шев­ченка (Ш.ОЗ).

Зібрати матеріали й оформити в що­деннику об'єднання (до 15.03).

Зупинка 5. «Героїчна» (3.04-15.05)

·                  Дізнатися, коли розпочалася і закінчи­лася Велика Вітчизняна війна (3.04).

·                  Коли фашистські загарбники вступи­ли на територію вашого краю? Скіль­ки років вони перебували тут (8.04).

·                  Відвідати краєзнавчий музей й познайомитися з його матеріалами (до 15.04).

·                  Взяти участь у конкурсі читців віршів про Велику Вітчизняну війну (до 20.04).

·                  Взяти участь у конкурсі на кращий ма­люнок на тему «Така вона була, війна» (до 25.04).

·                  Вивчити разом з учителькою музики одну з пісень часів Великої Вітчизня­ної війни (до 28.04).

·         Підготувати сувеніри і квіти для вете­ранів Великої Вітчизняної війни (до 6.05).

·         Взяти участь у святі-зустрічі з ветерана­ми Великої Вітчизняної війни (7.05).

Зібрані матеріали оформити в щоден­нику об'єднання (до 15.05).Маршрут мандрівки-гри українчиків 3-х класів

«Рідне місто моє» до стан­ції

« Каланчак»

Зупинка 1. «Підготовча»

Вивчити правила, виробити навички куль­тури поведінки з таких питань:

·         мова рідна, слово рідне (9.09);

·         як вести розмову з учителем, учнями (16.09);

·         розмова вдома з батьками (23.09);

·         спілкування з товаришами поза шко­лою (07.10);

·         підсумкова гра «Поле чудес» (14.10).

Зупинка 2. «З історії минулого міста (села) (21.10-17.11)

·                  Історія назви вашого міста (25.10).

·         Географічне розташування міста (26.10).

·                  Природні багатства: річки, джерела, струмки, ліси, луки, озера (26.10).

·                  Опис місцевих краєвидів. Конкурс на кращий усний опис (до 30.10).

·                  Легенди, перекази про місто  (до 01.11).

·                  Старовинні будівлі міста (села): по­мешкання людей, церква, палац (до 02.11).

·         Рід занять людей у минулому, їх одяг, взуття, зовнішній вигляд (01.11).

·                  Школи міста  у минулому. Як ді­ти ставились до навчання? Хто їх на­вчав? (05.11).

·                  Кого ви знаєте з видатних людей міста, які стали вченими, співаками, військовими (до 07.11)?

·                  Які пам'ятки архітектури минулого за­лишилися у вашому місті ?

·                  Оповідки дідусів і бабусь про минуле міста (села) (до 13.11).

Матеріали мандрівки оформити в що­деннику об'єднання (до 15.11).

Зупинка 3. «Сучасна історія» (17.11-20.12)

·                  Яка площа вашого міста (17.11)?

·         Скільки людей мешкає у вашому місті (17.11)?

·         Чим займаються дорослі люди міста? Назви декілька професій (до 19.11).

·         Розкажіть про школу, в якій ви навча­єтесь (20.11).

·                  Складіть опис шкільної будівлі (до 25.11).

·         Яка кількість учнів і вчителів у школі? (до 25.11).

·                  В які ігри грають діти вашої школи? На­звати 2-3, зробити їх опис (до 27.11).

·                  Як відпочивають школярі в позаурочний час? Чи є в школі дитячі об'єднан­ня і як вони називаються (28.11)?

·         Розкажіть про шкільний стадіон і спор­тивний зал. З яких видів спорту там зма­гаються молодші школярі (30.11)?

·                  Як називаються вулиці вашого міс­та? Яка вулиця найкраща і чому 1.12)?

·                  Зробіть письмовий художній опис улю­бленого куточка міста. Проведіть конкурс на кращий опис (8.12).

·                  Хто керує вашою школою? Чи спілку­ються учні здаректором та його заступ­никами (9.12)?

·                  Хто керує вашим містом (10.12)?

·                  Вивчіть з учителькою музики пісню про місто (село) (15.12).

Зібрані матеріали оформити в щоден­нику об'єднання (до 20.12).

Зупинка 4. «Весняна» (25.01—17.03)

·  Вивчити 2-3 народних дитячих зимо­вих гри. Пограти в ці ігри з учнями од­ного з класів своєї паралелі (до 29.01).

·                  Спортивне свято «Тато, мама і я-друж­на сім'я» (7.02).

·                  Спостерігати, як змінюється приро­да нашого міста з наближенням весни (8.02).

·                  Зробити у своїх альбомах малюнки про ранню весну. Провести конкурс на кра­щий малюнок (15.02).

·                  Коли стали вперше відмічати мамине свято на Україні (до 24.02)?

·                  Підготувати саморобні подарунки до маминого свята (28.02).


·                  Підготувати концерт для своєї вчитель­ки і дівчаток класу (4.03).

·                  Провести в класі конкурс читців віршів про дитинство Т. Г. Шевченка (9.03).

·                  Прослухати грамзаписи пісень на сло­ва Т. Г. Шевченка (10.03).

·                  Побувати біля пам'ятника Т. Г. Шев­ченка і покласти квіти (11.03).

Зібраний матеріал мандрівки розмісти­ти в класному щоденнику об'єднання (15.03).

Зупинка 5. «Героїчна» (5.04—15.05)

·  Час перебування міста під фашистською окупацією (до 6.04).

·                  Дізнатися про дії партизанів у місті (се­лі) (15.04).

·         Взяти участь у конкурсі малюнка на те­му «Така вона була війна» (20.04).

·                  Взяти участь у конкурсі читців віршів про Велику Вітчизняну війну (25.04).

·                  Вивчити разом з учителькою музики одну з пісень про Велику Вітчизняну війну (до 29.04).

·                  Відвідати 2- 3 ветеранів Великої Вітчиз­няної війни. Запросити їх на свято до школи (до 6.05).

·                  Підготувати квіти і сувеніри для вете­ранів (7.05),

·                  Взяти участь у фестивалі солдатської пісні часів Вітчизняної війни (7.05).

Матеріали мандрівки оформити в клас­них щоденниках (до 15.05).

Маршрут  мандрівки

українчиків  4-х кла­сів

«Україна - диво дивовижне» до стан­ції «Україна»

Зупинка 1. «Підготовча»

Вивчити правила культури поведінки і ви­робити навички з таких питань:

на святі в школі (6.09);

·         твій під'їзд, твій двір, твоя вулиця (13.09);

·         відпочинок з товаришами та одноліт­ками (20.09);

·         поведінка в транспорті (4.10);

·         підсумковий «Бал ввічливості» (11.10).

Зупинка 2. «Давня Україна» (15.10—15.12)

·         Коли була утворена Україна як держа­ва (16.10).

·                  Назвіть прізвища перших засновників стародавньої України (20.10).

·                  Дізнайтесь про Запорозьку Січ: де, ко­ли і ким була заснована, які були поряд­ки, героїчні справи (22.10).

·                  Дізнайтесь про одного з гетьманів За­порізького війська. Якими героїчни­ми справами він прославив Україну (24.10).

·                  Київ - столиця України. Ким був заснований. Прочитайте про видатні пам'ятки архітектури давньої столиці (25.10).

·                  Видатні поети минулого України. Про­читайте деякі вірші (5.11).

·                  Видатні композитори минулого Укра­їни. Прослухайте музику композитора М. Леонтовича, М. Лисенка (17.11).

·                  Зберіть ілюстрації, листівки про давній Київ. Виготуйте монтаж про це місто (20.11).

·                  Матеріали мандрівки оформіть у що­деннику об'єднання (15.12).

Зупинка 3. «Нова Україна» (15.01-15.02)

·  Коли була утворена сучасна Українська держава (17.01)?

·                  Коли була прийнята Конституція нової України? Познайомтеся зі своїми пра­вами та обов'язками (19.01).

·                  Зберіть ілюстрації, листівки про нову Україну. Оформіть монтаж.Прочитайте про символи України. Що вони означають (до 30.01).

·                  Намалюйте у своїх альбомах Герб і Пра­пор України. Проведіть виставку-конкурс малюнків (3.02).

·                  Назвіть пам'ятки архітектури сучасно­го Києва (5.02).

·                  Познайомтесь із творчістю сучасного українського письменника Костецького, який пише твори для дітей (7.02).

·                  Познайомтеся з картинами 2 сучасних  українських художників (9.02).

·                  Познайомтеся з творчістю 2 українських композиторів, які пишуть музичні тво­ри для дітей (12.02).

Зберіть матеріали мандрівки та оформіть їх у щоденнику об'єднання (15.02).

Зупинка 4. «Україна весняна» (17.02-17.03)

·         Проведіть спостереження за змінами в природі між зимою і весною (18.02).

·         2. Українські весняночки. Вивчіть 2-3 вес­нянки і разом з учителем музики про­співайте в класі (до 20.02).

·         Прочитайте про захисника Батьківщи­ни. Організуйте зустріч з захисника­ми України, які закінчили нашу шко­лу (3.02).

·                  Опрацюйте матеріали про видатних жі­нок періоду Великої Вітчизняної війни (28.02).

·                  Вивчіть вірш про маму. Проведіть кон­курс на кращого читця віршів (2.03).

·                  Вивчіть пісню про маму (до 3.03).

·                  Підготуйте концерт для вчительки і сво­їх мам, бабусь (5.03).

·                  Продивіться діафільм про Т. Г. Шевчен­ка. Проведіть конкурс на кращого чит­ця віршів Т. Г. Шевченка (9.03).

·                  Побувайте біля пам'ятника Т. Г. Шев­ченка, покладіть квіти (10.03).

Матеріали мандрівки оформіть у що­деннику об'єднання (15.03).

Зупинка 5. «Салют, перемого!» (1.04-9.05)

·  Зробити перелік міст-героїв. Опрацю­вати матеріали про ті з них, що мають експозиції в залі Бойової слави (3.04).

·                  Прочитати оповідання про подвиги ді­тей війни. Провести обговорення про­читаного (8.04).

·                  Зібрати листівки, фотографії про Вели­ку Вітчизняну війну. Оформити монтаж (до 15.04).

·                  Разом з учителькою музики вивчити 1-2 пісні часів Великої Вітчизняної війни (до 20.04).

·                  Взяти участь у конкурсі малюнка на те­му «Далека війна в моєму уявленні» (до 25.04).

·                  Відвідати ветеранів війни вдома. Запро­сити їх на свято (до 30.04).

·                  Взяти участь у конкурсі читців віршів про Велику Вітчизняну війну (до 3.05).

·                  Підготувати сувеніри і квіти для вете­ранів (до 6.05).

·                  Взяти участь у фестивалі солдатської пісні (7.05).

Матеріали мандрівки оформити в що­деннику об'єднання (до 15.05).Категорія: Україночка | Переглядів: 1313 | Додав: NataMalinka | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Вхід на сайт

Новини школи

Серпнева конференція

26 серпня 2016 року наша школа приймала гостей зі шкіл селища та району. Переглянути фото можна за посиланням: 


Літо 2016

Закінчився навчальний рік, проте робота школи продовжується.


Безпека дорожнього руху


Перше вересня

День Знань. Навіть погода раділа початку навчального року!


Закінчились осінні канікули...

Чому так швидко пролітає тиждень? Наче і відпочити не встигли?! А уявіть, якби і цього тижня не було? Чи стало б нам важче?


Погода в Каланчаку
Мини - чат

200
Друзі сайту